Tag: גניקוסמטיקה

גניקוסמטיקה

21

פבר2017
גברים רבים סובלי מהתפתחות של רקמת שד יש על המידה, דבר שמשפיע על ביטחונם האישי ועל הרגשתם. חשוב לדעת שיש שלוש רמות עיקריות של גניקוסמטיקה כאשר הראשונה היא רמה קלה, השנייה היא רמה בינונית ואילו השלישית היא רמה קשה כאשר מדובר על מקרה של שד גדול עם עטרה ... Read More
פברואר 21, 2017admin